Objave

Zanimivo in poučno
|

Kršenje spolnih meja v psihoterapiji

Metka Furlani objave 4

Kršenje spolnih meja klientov v psihoterapiji je pomembno in pereče vprašanje, s katerim se redno srečujemo častna razsodišča psihoterapevtskih združenj v Sloveniji in tujini. Hkrati pa je kršenje spolnih meja klientov v strokovnem in javnem diskurzu zamolčano in nemalokrat celo prezrto področje, poskusi zamejitve tovrstnega vedenja pa so vse premalo učinkoviti (Hook in Devereux, 2018; Pope, 1990). Strokovno javnost želimo opozoriti na pereč problem kršenja spolnih meja klientov v psihoterapevtski praksi, spodbuditi refleksijo ter usmeriti stroko v reševanje tega problema. V članku, ki smo ga pripravile članice Častnega razsodišča Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, tj. Maša Žvelc, Ana Matijević in Metka Furlani, opredelimo pojav kršenja spolnih meja v psihoterapiji in njegovo urejanje, opišemo razširjenost pojava ter razložimo nekatere dejavnike in posledice spolnega nasilja terapevtov. Na koncu podamo predloge za spoprijemanje s tem perečim problemom. Celoten članek, ki je bil objavljen v psihoterapevtski reviji Kairos, letnik 15, številka 3-4, leto 2021, si lahko preberete tukaj.