O meni

S psihoterapijo sem se prvič srečala v letu 2001 in se od takrat od nje nisem nikoli oddaljila. Postala je pomemben del mojega življenja. Način raziskovanja vpliva moje preteklosti na mojo sedanjost ter utiranje prave poti v prihodnost. Iz dela na sebi se je spontano pretvorila v izobraževanje in posledično v življenjsko poslanstvo – pomagati sočloveku, ki si pomoči želi.

Lastno izkušnjo notranje rasti in več kot deset let izobraževanja iz psihoterapije združujem v psihoterapevtsko delo, z željo pomagati posameznikom, ki si želijo svoje življenje živeti bližje sebi.

Po izobrazbi sem univ. dipl. sociologinja, certificirana psihodinamska psihoterapevtka z Evropsko diplomo iz psihoterapije ter s pridobljenim certifikatom Evropske zveze psihoanalitičnih psihoterapij. Opravljam delo učne terapevtke za edukante in supervizorke za specializante psihodinamskega pristopa in drugih psihoanalitičnih pristopov, ki delajo s transferjem, odpori in obrambami. Sem članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS), ki je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter predsednica Častnega razsodišča EZPPS.

Kljub temu, da sem certificirana psihodinamska in psihoanalitična psihoterapevtka, v svoje delo, v želji pomagati človeku celostno, integriram vse več in več vsebin drugih pristopov in avtorjev. Poglabljam se v razumevanje razvoja in zdravljenja travme ter v tehnike in metode dela s travmo, kot ga zastopajo Peter E- Levin s somatskim doživljanjem, Pat Ogden in Janine Fisher s senzomotorično psihoterapijo, Stephen Porges s polivagalno teorijo in drugi.

Delam v skladu z Etičnim kodeksom EZPPS, ki je usklajen z etičnimi normativi in standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Evropske zveze psihoanalitičnih psihoterapij ter Evropske zveze za psihoterapijo.

Psihoterapijo izvajam v Ljubljani.